Rotaciono sito za brašno

O proizvodu


Rotaciono sito za brašno je namenjeno za prosejavanje brašna čime se odstranjuju razni uključci u brašnu kao što su zrna žitarica, kamenčići, papir ili kanap džaka. Prosejano i čisto brašno se može sipati direktno u posudu mesilice, dok se izdvojeno trunje na posebnom otvoru sipa u kesu za otpad. Svoju primenu rotaciono sito za brašno nalazi kako u manjim i srednjim tako i u velikim pekarama.

Rotaciono sito za brašno je postavljeno na okrentim točkovima, što mu daje laku pokretljivost unutar pekare.

Rotaciono sito za brašno

Tehničke karakteristike


Karakteristike SB-50
Pogonski elektromotor (kW) 0,55
Kapacitet (kg/h) 600 kg/h
Dimenzije (mm) 1000 x 600 x 1630
Težina (kg) 120

Tehnički crtež