Tunelska peć sa fermentacionom komorom

O proizvodu


Služi za masovnu proizvodnju velikih količina hleba I peciva. Oblikovano testo se automatski ubacuje u fermentacionu komoru odakle automatski prelazi na traku peći i nakon izlaska iz peći proizvod je spreman za distribuciju na tržište. Svi parametri kao što su brzina trake, temperatura pečenja i vlaženje se lako podešavaju u zavisnosti od tehnologije pečenja.

Tunelska peć kao energent koristi gas, mazut, lož ulje, naftu. Izrađena je od specifičnih metalnih delova i čeličnih ploča koji su otporne na visoku temperaturu. Dizajnirana je tako da se odlikuje izuzetnom termičkom distribucijom i obezbeđena je sigurnosnim izolacionim slojevima. Proces sagorevanja se odlikuje niskim emisijama i relativno niskom potrošnjom goriva. Ležaji i kućišta dobro su zaštićeni od prekomerne toplote i kroz delovanje termo-regulatora, konstantna kontrola temperature je obezbeđena u svakom trenutku. Kako bi se prilagodila zahtevima za proizvodnju, brzina rada tunelske peći se podešava preko inverterskog sistema pomoću kontrolne table koja je montirana na zid / pećnicu / postolje.

Dimenzije svake tunelske pećnice zavise od obima proizvodnje i veličine prostorija, tako da je svaka tunelska peć napravljena po meri kupca. Naše peći su poznate po svojoj pouzdanosti i niskim troškovima održavanja.

Tunelska peć sa fermentacionom komorom

Tehničke karakteristike


Širina (m) 2 m 2.5 m 3 m
Dužina (m) 12 m
15 m
18 m
21 m
12 m
15 m
18 m
21 m
12 m
15 m
18 m
21 m
Površina (m2) 24 m2
30 m2
36 m2
42 m2
30 m2
37.5 m2
45 m2
52,5 m2
36 m2
45 m2
54 m2
63 m2
Kapacitet (kom/h) 758
947
1137
1326
909
1137
1364
1592
1060
1329
1592
1857