Proizvodnja mašina za obradu voća i povrća i pekarske opreme

Uređaj za vađenje koštice iz suve šljive

O proizvodu


Uređaj za vađenje koštice iz suve šljive je namenjen za izbijanje koštice iz suve šljive koja je u prethodnoj preradi pripremljena za ovu operaciju.

Uređaj za vađenje koštice iz suve šljive radi po sistemu poluga sa nožnom pedalom. Ručno se postavlja suva šljiva i ručno skida. Koštica se odvodi u kantu uspod stola.
Uređaj omogućuje visoki kapacitet zahvalujući minimalnoj manipulaciji u okviru radnog mesta.

Sa desne strane radnika nalazi se rehidrirana suva šljiva sa koskom, a sa leve strane nalazi se gajba za gotov proizvod tako da radnik sve pokrete obavlja u ravni radnog stola bez savlađivanja visinskih razlika.

Uređaj za vađenje koštice iz suve šljive

Tehničke karakteristike


Kapacitet 80 kg/8h
Dimenzije 800 x 1100 x 1060 mm
Težina 50 kg

Tehnički crtež


Uređaj za vađenje koštice iz suve šljive