Intermedijalna komora

O proizvodu


Intermedijalna komora dozvoljava loptama od testa da se odmore i povrate svoju konzistenciju i fleksibilnost nakon deljenja i zaobljivanja i pre daljeg oblikovanja. U pekarskoj proizvodnoj liniji postavlja se odmah posle mašine za okruglo oblikovanje. Na ulazu mašine svaka lopta upada u svoju korpicu. S vremena na vreme se korpe prevrću, pri čemu dolazi do prebacivanja lopte iz jedne korpe u drugu. Brzina kretanja korpi, a time i vreme zadržavanja u komori, reguliše se frekventnim regulatorom.

Komora je izrađena od kombinacije panela od nerđajućeg čelika i prozora napravljenih od transparentnog pleksiglasa. Ova komora čini deo linije za proizvodnju hleba, i njen kapacitet i položaj se prilagođavaju ostatku linije.

Intermedijalna komora

Tehničke karakteristike


Instalisana snaga 0.4 kW
Težina 1750 kg
Broj korpica 280
Regulacija brzine promenljiva
Dimenzije (mm) 3320 x 2200 x 2920mm

Tehnički crtež