Proizvodnja mašina za obradu voća i povrća i pekarske opreme

Rehidrator – blanšer sa trakom

O proizvodu


Mašina je namenjena za rehidriranje suvog voća pogotovo za rehidraciju suve šljive, kao i za termičku obradu – blanširanje raznih vrsta voća i povrća.

Kretanje trake ostvaruje se preko elektromotora sa ugrađenim frekventnim regulatorom što omogućuje biranje brzine kretanja trake prema zahtevima za određenu vrstu proizvoda. Blanšer je opremljen i odgovarajućom automatskom opremom radi postizanja i održavanja zadatih temperaturskih uslova rada.

Roba se ručno izručuje na usipnom košu a onda se dozira na traku blanšera. Umesto ručnog doziranja blanšera moguće je i doziranje elevatorom koji obezbeđuje kontinualno hranjenje blanšera.

Rehidrator – blanšer sa koficama

Tehničke karakteristike


Snaga motora 0,4 kW
Vreme rehidracije promenljivo prema zahtevu
Temperatura max 94°C
Potrošnja vodene pare 150 kg/h
Kapacitet 600 kg/h
Dimenzije 8000x1334x1680 mm
Težina 1450 kg

Tehnički crtež